etusiulle artikkeli

JAA

Aurinkovoimala aistii herkästi

– SOL Aisti voi korvata yöaikaista piirivartiointia, ja päivällä sitä voi käyttää siivouspalvelun tai kiinteistöhuollon tarpeisiin, Aurinkovoimalan palveluesimies Pasi Perkiömäki sanoo.

AURINKOVOIMALA

Aurinkovoimala aistii herkästi

Vuorokauden ympäri valvovassa SOLin palvelu- ja hälytyskeskuksessa otettiin keväällä robotiikka avuksi rutiinien pyörittämiseen. Asiakkaiden kanssa kehitetty uusi SOL Aisti -palvelu puolestaan korvaa ja parantaa piirivartiointia.

Hämeenlinnassa sijaitseva Aurinkovoimala palvelee vartioinnin lisäksi kaikkia muitakin asiakkaita. Kaikki yhteydenotot voidaan ohjata suoraan Aurinkovoimalaan. 

Toistuvien toimenpiteiden teettäminen virtuaalihenkilöllä vapauttaa ihmistyövoimaa enemmän ammattitaitoa vaativiin tehtäviin.

– Pystymme nopealla sykkeellä reagoimaan lisätyöpyyntöihin ja uusiin tilauksiin sekä ratkaisemaan muita yllättäviä tilanteita, puhuttiin sitten kiinteistöhoidosta, siivouksesta tai työntekijän tilaamisesta seuraavalle aamulle henkilöstöpalveluista, Aurinkovoimalan palveluesimies Pasi Perkiömäki sanoo.

Aurinkovoimalan moniosaajat ovat perehtyneet eri palveluihin ja heillä kaikilla on työssä tarvittava vartijan koulutus. 

Robotiikkaa rutiineihin

Aurinkovoimalassa käyttöönotetusta robotiikasta on apua esimerkiksi kiinteistönhuollon huoltokirjauksissa.

– Kun asiakas ilmoittaa meille tehtävän, se kirjataan meidän huoltokirjaan ja asiakkaan omaan järjestelmään. Saman kirjauksen tekeminen kahteen järjestelmään on tehotonta, joten jatkossa robotti siirtää informaation järjestelmien välillä. Se myös kopioi asiakkaan kirjaukset meidän järjestelmäämme, Pasi Perkiömäki toteaa tyytyväisenä.

Toistuvien toimenpiteiden teettäminen virtuaalihenkilöllä vapauttaa ihmistyövoimaa enemmän ammattitaitoa vaativiin tehtäviin.

Aurinkovoimalalla on sekä yksittäisiä palveluita että laajoja palvelukokonaisuuksia käyttäviä asiakkaita. Hälytyskeskustoiminnan ohella liikkumisen etäohjaus asiakkaiden kohteissa ja erilaiset puhelinpalvelut ovat laajasti käytössä.

Aurinkovoimala toimii esimerkiksi valtakunnallisen mediatalon sisäisenä palvelukeskuksena, josta asiakasyrityksen henkilöstö tilaa kaikki tukipalvelut, liittyvätpä ne puhtaanapitoon, kiinteistönhuoltoon, kalustehankintoihin tai tietotekniikkaan.

– Hoidamme myös talotekniikan etävalvontaa ja -käyttöä sekä energiaseurantatulosten analysointia toimenpide-ehdotuksineen. Kohteiden seuranta tehdään toiminnanohjausjärjestelmän läpi niin, että asiakas ja me näemme reaaliajassa tilanteet ja tarvittaessa toimintoja voidaan etäohjata. 

Näppärä SOL Aisti 

SOL Aisti -palvelukokonaisuus kehitettiin yhdessä asiakkaiden kanssa.

– Palvelukokonaisuus muodostuu reaaliaikaisesta kameravalvonnasta, raportoinnista ja toiminnasta poik­keustilanteissa, Perkiömäki kertoo.

Palvelun nimi viittaa siihen, että ihminen katsoo kamerakuvaa Aurinkovoimalassa heti, kun siihen on aihetta, jo ennen kuin kohteessa ehtii tapahtua mitään ei-toivottua. Perinteisessä piiri- ja hälytysvartioinnissa toiminta käynnistyy esimerkiksi murtohälytyksestä, ja kameravalvonnan kuvaa katsotaan tallentimelta jälkikäteen.

– Silloin on ehtinyt tapahtua jo paljon. Aiemmin murtovaras tai ilkivallantekijä saattoi mennä kiinteistön takapihalle valmistelemaan toimintaansa kaikessa rauhassa, ja hälytys tuli vasta sisältä. Nyt kohteessa havaitaan sinne kuulumaton liike heti.

SOL Aisti voi korvata yöaikaista piirivartiointia, ja päivällä sitä voi käyttää siivouspalvelun tai kiinteistönhuollon tarpeisiin. 

– Kiinteistönhoitaja voi esimerkiksi sen avulla katsoa, pitääkö piha huoltaa. Edulliseen kuukausihintaan sisältyy kaikki, joten palvelu on näppärä ottaa käyttöön myös lyhyemmäksi ajaksi.

SOL Aistin kamerayksikössä on langaton tiedonsiirto valmiina, joten kaapelointeja tai raskaita asennuksia ei tarvita. Asiakas välttyy myös tallentimen hankinnalta.

– Kamera saadaan mihin tahansa, missä on verkkovirtaa, ulos tai sisälle. Asiakas voi sen itsekin asentaa.

Data talteen

Aurinkovoimala on kaikkien SOLin palveluiden energianlähde, joka on asiakkaiden käytössä vuorokauden ympäri kotimaassa ja kansainvälisesti. Eri toimialojen asiakaspalveluun on yhdistetty hälytys- ja etähallintapalvelut. 

– Kaikista toiminnoista jää merkintä tuotannonohjausjärjestelmäämme, asiakas saa mahdollisuuden reaaliaikaiseen seurantaan ja kaikkien palvelualojen data löytyy yhdestä järjestelmästä, Aurinkovoimalan palveluesimies Pasi Perkiömäki kertoo.

Kertyvän datan avulla voidaan tuottaa hyvin kattavaa tietoa kustakin kohteesta.

– Pystymme sen pohjalta kehittämään toimintoja yhdessä asiakkaan kanssa ja palvelemaan tarkkaan dataan pohjaten.

SOL Aurinkovoimala

Teksti: Juha Peltonen // Kuva: Mikaela Holmberg

LUE LISÄÄ AIHEESTA

1 2 3

half-moon
Aurinkovoimala palvelee 24/7

Aurinkovoimala palvelee 24/7

Hämeenlinnassa sijaitsevaan 24/7 palvelevaan Aurinkovoimalaan voivat ottaa yhteyttä kaikki SOLin asiakkaat oli kysymys sitten henkilöstö-, siivous-, kiinteistö-, toimitila-, pesula- tai vartiointipalveluista.

half-moon
Kameravalvonta korvaa piirivartiointia

Kameravalvonta korvaa piirivartiointia

Kameravalvonta vähentää turhia hälytyksiä ja tarkkailee tiloja 24/7. Vartija saadaan kohteeseen silloin, kun häntä todella tarvitaan.

half-moon
SOL hoitaa Inkoon vesihuollon

SOL hoitaa Inkoon vesihuollon

SOL vastaa koko kunnan vesihuollosta, aina vedenottamolta jätevesien puhdistamiseen. Kun ensimmäinen vuosi sopimuksesta on takana, kokemukset ovat molemmin puolin myönteisiä. Käyttöön on otettu sähköiset huoltokirjajärjestelmät ja vesijohtoverkon etävalvontaa kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa.

half-moon
Moniosaaja laati turvallisuussuunnitelmat hotelleille

Moniosaaja laati turvallisuussuunnitelmat hotelleille

Työn ohessa opiskelu on palvelujohtaja Birgitta Lindvallille tuttua puuhaa. Lähes kymmenen SOLissa vietetyn vuoden aikana hän on suorittanut jo kolme tutkintoa, joista uusin on Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto eli TVEAT. Lopputyönään hän laati turvallisuussuunnitelmat BEST WESTERN Hotel Kalliohoviin ja Hotel Raumanlinnaan.

half-moon
Yli kaksikymmentä SOLilaista suoritti Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon

Yli kaksikymmentä SOLilaista suoritti Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto on turvallisuusalan esimiestutkinto ja koulutukseen osallistui 22 palvelujohtajaa ja -päällikköä eri puolilta Suomea. Koulutuksen myötä SOL sai lisää turvallisuussektorin ammattipätevyyden omaavia palveluasiantuntijoita.