etusiulle artikkeli

JAA

Hankintajohtaja Markku Gerdt: Posti pitää kiinni asiakaslupauksesta

– Sairauspoissaolot ja ruuhkahuiput sekä äkilliset ennakoimattomat tarpeet ovat tyypillisimpiä tilanteita, joissa käytämme SOLin henkilöstöpalveluja, Postin hankintajohtaja Markku Gerdt sanoo.

HENKILÖSTÖPALVELUT, AURINKOVOIMALA

Hankintajohtaja Markku Gerdt: Posti pitää kiinni asiakaslupauksesta

Perinteisen postinjakelun supistuessa Posti pitää tiukasti kiinni asiakaslupauksestaan ja kehittää palvelujaan. SOL tarjoaa monelle keikkatyöstä kiinnostuneelle töitä postin lajittelussa ja jakelussa.

Postin ja SOL Henkilöstöpalvelujen yhteistyö nousi kansalliseksi uutisaiheeksi viime syksynä, Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n työtaistelun yhteydessä. Työehtosopimus syntyi ja myös vuokratyövoiman käytön ohjeistusta täsmennettiin. Postin hankintajohtaja Markku Gerdt korostaa, että Postin näkökulmasta kysymys on palvelutason ylläpitämisestä ja toimintavarmuudesta.

Sijaisten tarve on päivittäin useita satoja.

– Yhteistyö SOLin kanssa tähtää siihen, että voimme pitää asiakaslupauksemme supistuvillakin markkinoilla. Postille on lainsäädännöllä asetettu vaativat palvelutasotavoitteet, ja pyrimme saavuttamaan ne parhaalla mahdollisella tavalla. Sairauspoissaolot ja ruuhkahuiput sekä äkilliset ennakoimattomat tarpeet ovat tyypillisimpiä tilanteita, joissa käytämme SOLin henkilöstöpalveluja, Gerdt sanoo.

Syksyn työmarkkinatilanteen rauhoituttua Markku Gerdt korostaa, että Posti noudattaa tehtyjä sopimuksia tarkasti, eikä sopimus SOLin kanssa ole millään tavalla ristiriidassa työehtosopimusten kanssa.

– Nyt tilanne on selkiintynyt, ja saavutettu neuvottelutulos PAU:n kanssa raamittaa myös SOLin kanssa tehtävää yhteistyötä. Vuokratyövoiman tarve on meillä todella merkittävä. Postin tuotannossa työskentelee noin 17 000 ihmistä, ja kun esimerkiksi sairauspoissaolot ovat haarukassa 5-7 prosenttia, keskimääräinen sijaisten tarve on päivittäin useita satoja henkilöitä.

Markku-Gerdt,-posti-näyttökuva-4463_web325_382px

– Seuraamme laatua jatkuvasti ja mittarit ovat tiukat, Postin hankintajohtaja Markku Gerdt sanoo.

Peruspostin jakelu vähenee

Yhteistyö Postin ja SOLin välillä ei ole mikään uusi asia. Sopimus yhtiöiden välillä on tehty jo 2012, ja yhteistyö on kehittynyt pienin askelin ilman kummempaa dramatiikkaa. Varsinkin sairauspoissaolot tulevat lyhyellä varoitusajalla, eikä sopivan vuokrahenkilön löytyminen aina ole varmaa.

– Ymmärrämme toki, että saatavuus on iso haaste. Voittopuolisesti olemme olleet yhteistyöhön oikein tyytyväisiä. Pääkaupunkiseudulla systeemi toimii erittäin hyvin, mutta mitä kauemmas keskuksista mennään, sitä hankalampaa on löytää tuuraajia lyhyellä varoajalla, Gerdt sanoo.

Yhteistyötä SOLin kanssa puoltavat Gerdtin mukaan sekä taloudelliset, että palvelutasoon liittyvät perusteet.

– Vaikka yhteistyötä on tehty jo muutama vuosi, olemme vielä kehitysvaiheessa. Aikaisemmin ainoa vaihtoehtomme oli teettää nämä työt ylitöinä. Se oli kallista ja kuormitti omaa henkilöstöä. Ylitöitä joudutaan toki teettämään edelleen, ja toistaiseksi vuokratyövoiman käyttö on ollut verrattain vähäistä.

Kehitys on pitkälti sidoksissa myös Postin roolin muuttumiseen tulevaisuudessa. Postin iso haaste Suomessa ovat jakelun volyymien supistuminen sekä viiden päivän viikottainen yleispalveluvelvoite.

– Peruspostin määrä vähenee dramaattisesti. Monet isot asiakkaat ovat siirtäneet tai pian siirtämässä toimintojaan verkkoon. Kun jaettavaa on vähän, tilanne on joka tapauksessa vaikea, hoidetaan jakelu sitten omin tai ulkopuolisin voimin.

– Tärkeintä on kuitenkin pitää kiinni asiakaslupauksesta. Seuraamme laatua jatkuvasti ja mittarit ovat tiukat. Myös myymäläverkoston uudistamisessa ensisijainen tavoite on asiakastyytyväisyys.

Verkkokauppa on iso mahdollisuus

Millaisena Posti sitten näkee tulevaisuuden, alihankintojen ja vuokrahenkilöstön käytön voisi helposti arvioida kasvavan?

– Alihankinnat varmaankin lisääntyvät, mutta samalla kunnioitamme tarkasti meille asetettuja palveluvelvoitteita sekä sopimuksia. Kansainvälisesti on käytössä monenlaisia toimintamalleja. Hollannissa postin lähes koko tuotanto on toteutettu vuokratyövoimalla, mutta monessa Suomen kaltaisessa maassa on käytössä vuokratyövoimaa vakituisten rinnalla. Meilläkin on esimerkiksi varastoliiketoiminnoissa joitakin kokonaisuuksia, jotka toimivat käytännössä puhtaasti ulkopuolisin voimin, Gerdt sanoo.

– Meidän on pakko rakentaa isompia ja järkevämpiä kokonaisuuksia. Myös kapasiteetin käyttöä on jatkuvasti mietittävä. Postilla on esimerkiksi jakelussa noin 3 500 autoa, joita käytetään vain muutama tunti päivässä. Tehostamisen tarvetta on paljon, Gerdt sanoo.

Supistuvista jakelumääristä puhuttaessa unohtuu usein, että Postilla on myös kasvavia liiketoiminta-alueita.

– Verkkokaupan kasvu on meille iso mahdollisuus. Pakettien toimitukset lisääntyvät kovaa vauhtia. Ylipäätään toimitusketjuratkaisut, ”Supply chain solutions” SCS, ovat Postille selkeä kasvualue.

Teksti Kimmo Kallonen,kuvat Timo Porthan ja Antero Aaltonen

Pienet moikat piristävät!

_X4Q0199_paa_web325_382px

SOLilainen Sonja Linkoneva opiskelee toista vuotta kulttuurituotantoa Metropolia Ammattikorkeakoulussa. – Postinjako on hyvää vastapainoa koulussa ja tietokoneella istumiselle. Jaan postia koulun ohella eli on hyvä, että saan tehdä töitä silloin, kun minulle sopii.

Sonja tunnustaa olevansa aika järjestelmällinen ihminen, jolle postinjako sopii hyvin.

– Postinjako on mielestäni oikein mukavaa puuhaa!

Järjestelmällisyyden lisäksi työssä parasta ovat ihmiset, joihin törmään työpäivän aikana.

– Pienet yllättävät moikat ja asukkaiden jutut piristävät kummasti.

– Kurjinta ovat haastavat kelit kuten räntäsade ja jäiset tiet sekä tietenkin ruuhkaiset päivät, mutta hyvällä asenteella niistäkin selviää.

Postinjakaja pysyy myös hyvässä kunnossa.

– Olen huomannut kuntoni kohonneen huomattavan paljon postinjakamisen ansiosta, vaikka urheilen muutenkin vapaa-ajalla. Alueellani on paljon kerrostaloja eikä kaikissa ole hissejä, joten askelia kertyy työpäivän aikana reilusti yli 10 000 ja parhaimpina tai pahimpina päivinä jopa 20 000.

 

Tiesitkö tämän Postista?

Henkilöstöpalvelua 24/7SOL Aurinkovoimala sijaitsee Hämeenlinnassa ja palvelee sopimus-asiakkaita vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä.

  • Kenraalikuvernööri Per (Pietari) Brahe perusti Suomen postilaitoksen 1638. Posti on Suomen vanhin edelleen toimiva yritys.
  • Posti Group Oyj:n liikevaihto vuonna 2015 oli 1,650 miljardia euroa ja henkilöstömäärä keskimäärin 22 219.
  • Posti Group Oyj:n koko osakekannan omistaa Suomen valtio.
  • Suomalaiset postimerkit otettiin käyttöön 1856 eli 160 vuotta sitten.
  • Postin jakelupalvelut ovat olleet täysin hiilineutraaleja vuodesta 2011 lähtien.
  • Postin asiakaslupaus on olla ”helppo, nopea, luotettava ja vastuullinen”.
  • Posti on Suomen Palloliiton pitkä-aikainen pääyhteistyökumppani.
  • Postin hallintoneuvoston puheenjohtaja on kansanedustaja Markku Rossi. Postin hallituksen puheenjohtaja on ekonomi Arto Hiltunen.
  • Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen on kauppatieteiden maisteri, joka on aiemmin työskennellyt muun muassa Pöyry Oyj:n toimitusjohtajana sekä UPM:n strategiajohtajana.

Varahenkilö löytyy nopeasti

Niilo Kemppe-9740_web250_350px

– Meillä on jatkuvasti valmiudessa Postin tarpeita varten tuhansia ihmisiä ympäri Suomen, SOL Henkilöstöpalveluiden toimitusjohtaja Niilo Kemppe sanoo.

Postin ja SOLin vuonna 2012 käynnistynyt yhteistyö tarkoittaa käytännössä vuokratyöntekijöiden toimittamista pääasiassa Postin lajittelu- ja jakelutehtäviin.

– Vuokratyöntekijöillä ei korvata Postin omia työntekijöitä, vaan tyypillisesti heitä käytetään ruuhkahuippujen tasaamiseen sekä sairauspoissaoloissa palvelutason ylläpitämiseksi, korostaa SOL Henkilöstöpalveluiden toimitusjohtaja Niilo Kemppe.

SOL on perustanut Postin asiakkuutta varten henkilöstö- ja varamiespoolit, että toiminta olisi mahdollisimman joustavaa ja reagointi asiakkaan tarpeisiin olisi nopeaa.

– Tavoitteellinen varoaika on tehtävästä riippuen 1–2 vuorokautta, eli nopeasti täytyy reagoida ja löytää henkilö. Meillä on Hämeenlinnan palvelukeskuksessa jatkuva 24/7-päivystys, ja pyrimme toimimaan mahdollisimman joustavasti. Isommilla paikkakunnilla ja taajamissa varahenkilö tietenkin löytyy aina helpommin kuin haja-asutusalueilla, Kemppe sanoo.

Pooleissa on tyypillisesti ihmisiä, joille keikkatyö sopii.

– SOL on tehnyt ihmisten kanssa keikkatyösopimuksen. Jokainen työkeikka on oma työsuhteensa, joka saattaa kestää päivän-kaksi tai pari viikkoakin. Henkilöiden taustat ovat monipuoliset, yhteistä se, että he haluavat tehdä osa-aikaista keikkatyötä. Aika paljon on nuoria opiskelijoita, kotiäitejä, myös jonkin verran maahanmuuttajataustaisia. Meillä on jatkuvasti valmiudessa Postin tarpeita varten tuhansia ihmisiä ympäri Suomen. Palvelemme kaikkia jakelupiirejä ja lajittelukeskuksia.

Eniten kysyntää SOLin henkilöstöpalveluille on sesonkiaikoina. Postin tarpeet tulevat nopeasti ja SOL pyrkii koko ajan kehittämään palvelua systemaattisesti. Niilo Kemppe korostaa, että SOLin ja Postin yhteistyö on kumppanuutta, jossa keskeinen merkitys on yhteisellä kehitystyöllä palvelujen parantamiseksi.

– Suurimmat tarpeet ovat silloin, kun perinteistä postia lähetetään eniten, muutamat kiireisimmät päivät joulun, ystävänpäivän ja pääsiäisen alla. Myös kausi-influenssaepidemioiden aikana korvaavan henkilöstö tarve on suuri. Meillä on käytössä tarkat palveluajan ja palvelun kehittämisen mittarit. Esimerkiksi tilauksen ja toimitusajankohdan väliä pyritään jatkuvasti lyhentämään.

Yksi yhteistyön nivelkohdista on koulutus. Käytännön syistä se on pitkälti Postin esimiesten vastuulla.

– Koulutustarve riippuu tietenkin tehtävästä. Perusteet kerrotaan kaikille, ja työnopastus esimerkiksi lajittelukeskuksissa sujuu hyvällä rutiinilla. Jakelupiirejä on erilaisia, ja niissä perehdytys saattaa olla vaativampaa. Sen hoitavat Postin esimiehet.

Postin ja SOLin yhteistyö on laajentunut myös Postin varasto- ja logistiikkatoimintoihin. Pakettipuoli laajenee verkkokaupan myötä voimakkaasti, ja siellä Posti on avoimessa kilpailutilanteessa.

Posti

Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU

SOL Henkilöstöpalvelut

LUE LISÄÄ AIHEESTA

1 2 3 4

half-moon
Teknologiayritys löytää osaajia

Teknologiayritys löytää osaajia

Kansainvälisen Keysight Technologies -yhtiön oululaisessa Nemo Wireless Network Solutions -yksikössä työskentelee vaativissa tuotanto- ja asiakaspalvelutehtävissä SOL Henkilöstöpalveluiden työntekijöitä. – Heillä on laaja työnkuva ja he ovat innokkaita, motivoituneita ja toimivat osana tiimiä, Nemon Tanja Leinonen sanoo. 

half-moon
Lasitehtaan rekrytointi sujuu

Lasitehtaan rekrytointi sujuu

Haapajärvellä ja Kiuruvedellä rakennusteollisuuden lasituotteita valmistava PLG on käyttänyt SOLin henkilöstöpalveluja jo viisi vuotta. – Palvelu säästää enimmältä etsimiseltä, mikä on meille helppoa, PLG:n tuotantopäällikkö Petri Savimäki sanoo.

half-moon
Maalareita, koneistajia, lasittajia, pakkaajia, toimihenkilöitä…

Maalareita, koneistajia, lasittajia, pakkaajia, toimihenkilöitä…

Kaskipuu on käyttänyt vuokratyövoimaa vuosia. Perheyrityksen tehtaanjohtaja Matti Kämäräinen toteaa, että SOLin valtteja on nopea reagointi ja asioiden ennakoiminen.

half-moon
Juhlahumua Tuurissa

Juhlahumua Tuurissa

SOL 25 – Vesa Keskinen 50. Kesäistä, rentoa yhdessäoloa Kyläkaupalla, jonne Keskinen kerää nyt maailman suurinta sarjakuvakokoelmaa – miljoonaa Aku Ankkaa.

half-moon
Henkilöstöpalvelujen upea kasvuloikka

Henkilöstöpalvelujen upea kasvuloikka

SOL Henkilöstöpalveluista tuli viime vuonna yksi alan suurimmista valtakunnallisesti toimivista yrityksistä. – Liikevaihtomme kasvoi yli 60 prosenttia. Upeaa on myös se, että liki 100 prosenttia uusista ja vanhoista asiakkaistamme pitää palveluamme hyvänä tai erinomaisena, toimitusjohtaja Niilo Kemppe toteaa.

half-moon
Hyvällä asenteella

Hyvällä asenteella

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vastaa yli puolen Suomen sairaanhoidosta. SOL Henkilöstöpalveluiden kautta on saatu osaavia tekijöitä monenlaisiin töihin jo vuosien ajan.