etusiulle artikkeli

JAA

Ammattitutkinnot pesivät kasvonsa

KOULUTUS

Ammattitutkinnot pesivät kasvonsa

Ammatillinen koulutus uudistui vuoden alussa. Paineita reformiin on tullut useasta suunnasta: työelämä muuttuu, opiskelijoiden tarpeet ovat yhä yksilöllisempiä, julkiset menot ovat suurennuslasin alla ja eriarvoisuuden riski kasvaa.

Uudistus on suuri, ja sen myötä moni asia muuttuu. Tässä kolme tärkeintä muutosta oman alamme opiskelijan näkövinkkelistä:

1. Yksilöllisempää opiskelua

Yhdestä ja samasta opintoputkesta siirrytään opiskelijan yksilölliseen tarpeeseen sopivaan opiskelusuunnitelmaan. Sen myötä niin hakuun, opiskeluaikaan kuin tutkinnon sisältöönkin saadaan lisää joustavuutta. Opettajan ohjaava ja tukeva rooli korostuu.

2. Lähemmäksi työelämää

Pois pulpetista oikeisiin työympäristöihin! Erilaisissa oppimisympäristöissä opiskelijat pääsevät tutustumaan yrityksiin ja työelämän vaatimuksiin entistä paremmin jo opiskelun aikana. Nykyinen työssäoppiminen korvataan uudella koulutussopimukseen perustuvalla koulutuksella.

Merja-Oljakka_002

-Kaiken kaikkiaan uudistuksen tarkoituksena on palvella sekä työntekijöitä, opiskelijoita että työnantajia, Merja Oljakkala mainitsee.

3. Laajempia osaamiskokonaisuuksia

Tutkintonimikkeiden määrä vähenee, ja tutkintojen sisällöt laajenevat. Tavoitteena on päästä eroon päällekkäisistä tutkinnoista, meidän alallamme erityisesti toimitilahuollon osaamisen kohdalla. Samalla ammattitaitovaatimukset saadaan vastaamaan nykyistä paremmin kiinteistöpalvelualalla tällä hetkellä ja tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista.

Opiskelu sujuu joustavammin

Kaiken kaikkiaan uudistuksen tarkoituksena on palvella sekä työntekijöitä, opiskelijoita että työnantajia. Parhaimmillaan alamme ammattikoulutus sujuu tästä eteenpäin entistäkin nopeammin ja joustavammin. Ennen kaikkea yhä useamman on helpompi löytää se itselle sopiva, mielenkiintoinen opiskelu- ja urapolku monipuoliselta ja kovaa vauhtia kehittyvältä kiinteistöpalvelualalta.

Yhteistyö oppilaitosten kanssa tiivistyy

SOLissa muutos tarkoittaa entistä tiiviimpää yhteistyötä alan eri ammatillisten oppilaitosten kanssa, jotta saamme muun muassa koulutussopimustoiminnan osaksi arkeamme ja sovittua yhteistyön ja roolit oppijan ohjauksessa erilaisissa työympäristöissämme. Tulemme tekemään sekä valtakunnallisesti että paikallisesti oppilaitosyhteistyötä ja rakentamaan selkeitä toimintamalleja koulutus- ja oppisopimusten toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. On kaikkien etu, että luomme toimivia prosesseja uudistumisen hengessä SOLille ja alalle. 

j´koulutuskaavio

KUIN SUURI OPPILAITOS

SOL kouluttaa työntekijöitään oppisopimuksella lähestulkoon kaikkiin mahdollisiin tutkintoihin, mitkä vastaavat sen toimialaa. Oppisopimuksella voi kouluttautua kaikkialla Suomessa ja kaikilla eri tutkintotasoilla. Koulutuksia myös räätälöidään asiakkaiden ja oman toiminnan tarpeiden mukaan. Viime vuonna koulutuksiin osallistui
12 000 SOLilaista. Erilaisia koulutustapahtumia järjestettiin 900 ja oppisopimuksella ammattitutkintoa opiskeli 250 SOLilaista.

Teksti: Merja Oljakka // Kuvat: Timo Porthan

Artikkelin kirjoittaja Merja Oljakka vastaa SOLin henkilöstön ja koulutuksen kehittämisestä. Hänellä on pitkä kokemus yhteiskunnallisista luottamustoimista Opetushallituksen ja ministeriöiden alaisissa koulutuselimissä. Oljakka valittiin puheenjohtajaksi 1.1.2018 toimintansa aloittaneeseen puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikuntaan.

LUE LISÄÄ AIHEESTA

1 2 3 4 5

half-moon
Tekoäly siivittää opintoja

Tekoäly siivittää opintoja

SOLin esimiehet käyttävät ensimmäisten joukossa Lapin yliopistossa kehitettyä esimiesvalmennuspeliä, joka hyödyntää tekoälyä.

half-moon
Opinnot viedään maaliin

Opinnot viedään maaliin

Ville, Mika ja Jukka aloittivat työn ohessa turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittamisen. TVEAT-tutkinto antaa avaimet haastaviin työtehtäviin ja antaa vartiointiliikkeen vastaavan hoitajan pätevyyden.

half-moon
Pornaisissa Lean-konsultointi tuotti tulosta

Pornaisissa Lean-konsultointi tuotti tulosta

Pornaisten kunta päätti viime vuonna uudistaa koko siivoustoimintansa ja otti ulkopuolisen asiantuntijan kumppanikseen kehitystyöhön. Töiden uudelleenjärjestelyillä oli tarkoitus saada kunnan niukat resurssit riittämään paremmin.

half-moon
Kehitytään yhdessä

Kehitytään yhdessä

Lean-filosofiaan perustuvaa Kerralla oikein -malli toimii hyvin erilaisissa kohteissa.

half-moon
Sanna Peltola kartoitti Lappia

Sanna Peltola kartoitti Lappia

Lappilaista sinnikkoa eivät lumimyräkät ja riekkoparvet pysäyttäneet, kun hän oli matkalla uusien, tulevien asiakkaiden luo.