etusiulle artikkeli

JAA

Viennin menestyksen matkassa

- Onnistumiset ja positiiviset uutiset ruokkivat uusia onnistumisia. Jos vain kovasti valitetaan ja riiputetaan päätä, se on pitkä ja tuskainen tie, Juhapekka Joronen toteaa.

YHTEISKUNTA, SOL MAAILMALLA

Viennin menestyksen matkassa

Vientiteollisuuden menestys poikii työtä myös palvelualoille, toimitusjohtaja Juhapekka Joronen muistuttaa. Hän perää yhteiskunnalta toimia nuorten työllistämisen edistämiseksi ja kehottaa päättäjiä harkitsemaan uudelleen ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden lukukausimaksuja. 

SOL Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Juhapekka Joronen näkee Suomen talouden viimeaikaisen kehityksen varovaisen optimistisesti. Valo pilkahtaa tunnelin päässä, mutta oikeaan kasvuun on vielä matkaa.
– SOLin kaltaisen palveluliiketoiminnan menestys on kiinni siitä, miten muulla elinkeinoelämällä menee. Isommassa kuvassa olemme kaikki riippuvaisia viennistä. Sisämarkkinoilla on iso merkitys työllistämisen kannalta ja heiveröisen kasvun ylläpitäjänä, mutta isoissa ratkaisuissa valtiojohdon on kuunneltava herkällä korvalla vientiteollisuuden ääntä, Joronen sanoo.

Mahdollisimman paljon liikkumavaraa olisi jätettävä yrityskohtaisille ratkaisuille.

– Tässä mielessä esimerkiksi laivanrakennusteollisuuden viimeaikaisilla suurtilauksilla on kokoaan suurempi merkitys. Ne tuovat työpaikkoja ja hyvinvointia paitsi telakkateollisuudelle ja alihankkijoille, myös laajasti palveluelinkeinoille. Vastaavia hyviä uutisia tarvittaisiin nyt kovasti myös muille vientiteollisuuden toimialoille.

Uutta sopimisen kulttuuria

Joronen edustaa palvelutoimialoja Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n hallituksessa. Työmarkkinoiden neuvottelumallit elävät voimakasta murrosvaihetta. Kovalla väännöllä aikaansaadun kilpailukykysopimuksen jälkeen EK ei enää neuvottele työmarkkinoiden, saati tulopolitiikan kokonaisratkaisuista. Neuvottelut käydään liittokohtaisesti, ja Jorosen mielestä mahdollisimman paljon liikkumavaraa olisi jätettävä yrityskohtaisille ratkaisuille.
– Työmarkkinoilla ja työyhteisöissä tarvitaan uudenlaisia asenteita. Onnistumiset ja positiiviset uutiset ruokkivat uusia onnistumisia. Jos vain kovasti valitetaan ja riiputetaan päätä, se on pitkä ja tuskainen tie.
– Kilpailukykysopimus oli raskaan neuvotteluprosessin tulos, mutta korkeintaan kohtuullinen päänavaus. Palvelualan yrityksenä emme pysty niitä täysmääräisesti hyödyntämään, koska tunti on kuitenkin myytävä asiakkaalle. Monet pienet ja keskisuuret yritykset eivät ymmärtäneet lainkaan tätä kiky-keskustelua, jota käytiin lähinnä prosessiteollisuuden, teollisuuden suurten työntekijäjärjestöjen ja maan hallituksen kesken, Joronen sanoo.

Liikevaihto oli vuonna 2016 300 miljoonaa. Tavoite vuodelle 2025 on miljardi euroa. SOLilla on 13 000 työntekijää, joista 8 000 Suomessa.

Suomen Yrittäjät on puoltanut voimakkaasti yritysten johdon ja henkilöstön välistä vuoropuhelua sekä työntekijöiden osallistumista yrityksen hallintoon. Juhapekka Joronen allekirjoittaa tämän näkemyksen, mutta varoittaa myös byrokratian riskeistä.
– SOLin johtoryhmätyöskentelyyn osallistuu myös työntekijöiden edustajia, ja palveluesimiesten näkemyksiä kuunnellaan tarkasti, koska heillä on paras mahdollinen tuntuma asiakkaisiin. Henkilöstön edustus yrityksen hallituksessa toisi varmasti uutta näkemystä johtamiseen, mutta täytyy muistaa, että hallitus joutuu tekemään myös vaikeita päätöksiä ja kantamaan niistä vastuun.
– Jos henkilöstön osallistuminen päätöksentekoon voidaan toteuttaa ilman ylimääräistä byrokratiaa, niin ei minulla mitään sitä vastaan ole. Kannatan lämpimästi henkilöstön osallistumismahdollisuuksien laajentamista, mutta käytännön toteutustavat on paras ratkaista yritys- ja tapauskohtaisesti. Tarvitaan uudenlaista sopimisen kulttuuria, Joronen pohtii.

Työllistämiskynnystä madallettava

Suomalaisen yhteiskunnan suurimpia ongelmia on työttömien nuorten suuri määrä. Yritysten näkökulmasta yksi suurimpia nuorisotyöttömyyden syitä on korkea työllistämisen kynnys. Rakennusalan työmarkkinajärjestöt ovat tarttuneet ongelmaan mahdollistamalla nuorille puolen vuoden harjoittelujaksoja selkeästi työehtosopimusten vähimmäispalkkaa pienemmällä ansiolla. Juhapekka Joronen puoltaa tällaisia kokeiluja myös muilla toimialoilla.

Nuorten työllistämisen edistämiseksi pitää kokeilla kaikkia keinoja.

– Tämähän on tietynlainen oppisopimusratkaisu ja aitoa työssä oppimista. Jokseenkin kaikki työtehtävät edellyttävät nykyisin erikoisosaamista ja kokemusta, jota kenelläkään suoraan koulun penkiltä tulevalla ei ole. Uuden työntekijän perehdyttäminen vie aina resursseja ja maksaa rahaa. Nuorelle tällainen puolen vuoden palkallinen harjoittelu antaa tilaisuuden nähdä, onko tämä hänen alansa vai onko parempi suuntautua muualle.
SOLille Joronen ei kuitenkaan näe rakennusalan mallia tarpeellisena.
– Meillä perusteellinen koulutus ja perehdyttäminen työtehtäviin kuuluu joka tapauksessa olennaisena osana uusien työntekijöiden rekrytointiin, mutta nuorten työllistäminen on niin tärkeä asia, että sen edistämiseksi kannattaa kokeilla kaikenlaisia uusia juttuja.

Opiskelijat tarvitsevat osa-aikatöitä

SOL yhtiöiden palveluksessa työskentelee paljon osa-aikaisia, muun muassa opiskelijoita. Joronen on huolestunut erityisesti ulkomaisten opiskelijoiden toimeentulosta, kun yliopistot ja korkeakoulut ottavat käyttöön lukukausimaksut, eivätkä esimerkiksi stipendijärjestelmät riitä kompensoimaan Suomessa elämisen ja opiskelun kustannuksia.
– Tässä kysymyksessä on vähintään kaksi lähestymistapaa. Esimerkiksi meillä työskentelee todella paljon ulkomaalaisia korkeakouluopiskelijoita, joille nämä osa-aikatyöt ovat välttämätön toimeentulon lähde. Enkä ajattele tätä pelkästään SOLin näkökulmasta. Ongelma koskettaa monia muitakin aloja, joilla osa-aikaisia työntekijöitä tarvitaan. Sitä paitsi Suomi tarvitsee tulevaisuudessakin näiden nuorten fiksujen ihmisten työpanosta. Kansainvälisten opiskelijoiden ylläpito ei ole niin kallista, etteikö Suomella olisi siihen varaa. 

SOL kasvaa ja parantaa tulostaan

SOL kasvattaa tänä vuonna selvästi liikevaihtoaan ja parantaa kannattavuuttaan. Erityisen myönteistä on toimitusjohtaja Juhapekka Jorosen mukaan ollut henkilöstöpalvelujen ja kansainvälisten toimintojen kehitys.

Lue koko haastattelu.    

Teksti Kimmo Kallonen Kuva Timo Porthan

SOL Palveluratkaisut

LUE LISÄÄ AIHEESTA

1 2 3

half-moon
Ekoteot vaativat paneutumista

Ekoteot vaativat paneutumista

SOL on tehnyt hyviä ja velvoittavia sitoumuksia nykyisiä ja tulevia sukupolvia ajatellen. - Otamme ympäristö- ja vastuullisuusasiat tosissamme joka päivä, SOLin ympäristövastaava Paula Haanpää toteaa.

half-moon
SOL kasvaa ja parantaa tulostaan

SOL kasvaa ja parantaa tulostaan

SOL kasvattaa tänä vuonna selvästi liikevaihtoaan ja parantaa kannattavuuttaan. Erityisen myönteistä on toimitusjohtaja Juhapekka Jorosen mukaan ollut henkilöstöpalvelujen ja kansainvälisten toimintojen kehitys.

half-moon
Hyvillä eväillä kesäduuniin

Hyvillä eväillä kesäduuniin

Reilu peli ja kunnollinen perehdytys takaavat sadoille nuorille mahdollisuuden onnistua kesäduunissa. SOL on jälleen mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa.

half-moon
Ekologisuus säästää

Ekologisuus säästää

Ympäristöarvot ovat SOLille tärkeitä. Ekologinen toimintatapanäkyy kaikissa toiminnoissa niin materiaalivalinnoissa kuin uusien teknologioiden testaamisessa ja käyttöönotossa.

half-moon
Nyt ajetaan vähemmillä päästöillä

Nyt ajetaan vähemmillä päästöillä

SOLin autohankinnat ja kuljettajien koulutus tähtäävät pienempiin päästöihin ja taloudelliseen ajotapaan. Osa autoista on hybridejä ja testattavina ovat myös kaasu- ja täyssähköautot.